Blog

Advokátní kancelář JUDr. Ivy Kremplové otevřela 1. dubna 2018 pobočku v Ostravě.

  Kromě Brna a Olomouce má naše kancelář nově zastoupení také v moravskoslezské metropoli. Vzhledem k rostoucímu počtu klientů z moravskoslezského regionu je expanze kanceláře do Ostravy logickým krokem na cestě k naplnění našeho cíle - poskytování komplexních a...

PŘEČÍST CELÝ ČLÁNEK...

Kancelář JUDr. Ivy Kremplové na konferenci Symposium

23. února 2018 proběhla v brněnském Impact Hub konference o podnikání pro studenty a mladé podnikatele Symposium. Jaroslav Krempl ani Kristián Wencel na události nechyběli a na workshopu s názvem Právní základy pro business nabídli několika desítkám zájemcům dvouhodinový vhled do...

PŘEČÍST CELÝ ČLÁNEK...

JUDr. Iva Kremplová se stala jednou z tváří zimního vydání časopisu Výjimečné ženy

Časopis Výjimečné ženy v zimním čísle otiskl interview s majitelkou naší advokátní kanceláře. Tématem rozhovoru byla zejména minulost, současnost a budoucnost kanceláře.   Rozhovor s JUDr. Ivou Kremplovou čtěte...

PŘEČÍST CELÝ ČLÁNEK...

Otcovská dovolená

Od 1. února 2018 nabývá účinnosti zákon č. 148/2017 Sb., který novelizoval zákon o nemocenském pojištění č. 187/2006 Sb. Účelem zákona je zavedení tzv. prorodinných opatření. V zákoně o nemocenském pojištění se zavádí nová dávka...

PŘEČÍST CELÝ ČLÁNEK...

Naše advokátní kancelář podporuje vzdělávání dětí v Malém Tibetu

Že má vzdělání velký význam pro každou společnost, není žádným tajemstvím. I z tohoto důvodu naše advokátní kancelář podporuje vzdělávací projekty v České republice. Je nutné si také přiznat, že ne všude na světě je přístup ke...

PŘEČÍST CELÝ ČLÁNEK...

Je mou povinností jmenovat DPO, tj. pověřence pro ochranu osobních údajů?

Otázku uvedenou v nadpisu tohoto článku si pokládá čím dál více nejen manažerů a podnikatelů, ale také dalších osob. V tomto článku se pokusíme Vám na tuto otázku v rámci možností odpovědět.   Nejprve si musíme vymezit, kdo je vlastně oním...

PŘEČÍST CELÝ ČLÁNEK...

K zásadě odpovědnosti dle článku 5 GDPR.

  Zásada odpovědnosti je upravena v článku 5 Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016. Co však tato zásada stanovuje? Čeho by si měli být správci vědomi?   Správci by si měli být vědomi zejména toho, že odpovídají za...

PŘEČÍST CELÝ ČLÁNEK...

K souběhu funkcí člena statutárního orgánu – aneb lze být jednatelem a zaměstnancem zároveň?

Obecně k souběhu funkcí Souběhem funkcí se rozumí výkon funkce člena statutárního orgánu obchodní korporace (funkce jednatele nebo člena představenstva) a souběžný pracovní poměr ke společnosti. Tato situace může nastat ve dvou případech. Prvním z nich je situace, kdy se zaměstnanec...

PŘEČÍST CELÝ ČLÁNEK...

Iva Kremplová zvolena novou předsedkyní Českomoravské asociace podnikatelek a manažerek RK Brno

Dne 5. října se ve VIP lounge Havana v Brně konalo členské shromáždění regionálního klubu Českomoravské asociace podnikatelek a manažerek v Brně, kde bylo zvoleno nové vedení regionálního klubu a byla zvolena jeho nová předsedkyně. Tou byla sto procenty hlasů přítomných členek zvolena...

PŘEČÍST CELÝ ČLÁNEK...

Advokátní kancelář JUDr. Ivy Kremplové posiluje. Novým koncipientem se stal Mgr. Kristián Wencel.

Jsme velice rádi, že naše advokátní kancelář přivítala v týmu nového kolegu, jehož zaměření se odlišuje od ostatních kolegů v kanceláři. Úzkou specializaci zaměstnanců naší kanceláře považujeme za veliký přínos nejen pro samotnou kancelář, ale...

PŘEČÍST CELÝ ČLÁNEK...

Seminář právního minima pro podnikatele v Ostravě

Dne 19. září 2017 pořádala naše kancelář ve spolupráci se spolkem Nugis Finem a Českomoravskou asociací podnikatelek a manažerek seminář právního minima pro podnikatele. Seminář se konal v Ostravě v kulturním domě K-Trio. V rámci tohoto semináře jsme se zaměřili jak na...

PŘEČÍST CELÝ ČLÁNEK...

Od kdy začíná pracovní poměr a kdy se ještě jedná o výběrové řízení.

Stejnou otázku, kterou jsem již nastínil v nadpisu, si musel položit také ústavní soud ve svém rozhodnutí ze dne 10. srpna 2017 sp. Zn. I. ÚS 615/17. Skutkový stav   Základem celého sporu byla situace, kdy se stěžovatel dostavil na pracoviště vedlejšího účastníka...

PŘEČÍST CELÝ ČLÁNEK...

Co se událo či uděje v právní úpravě pracovního práva v roce 2017

Rok 2017 není (alespoň prozatím) v oblasti pracovního práva tím nejbouřlivějším. Přesto naše advokátní kancelář považuje za důležité seznámit Vás alespoň s několika změnami, které se v pracovním právu od začátku roku udály. Zároveň...

PŘEČÍST CELÝ ČLÁNEK...

Jaké jsou některé výhody a nevýhody kmenových listů?

Jaké jsou některé výhody a nevýhody kmenových listů? Není žádnou novinkou, že zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“) umožňuje vydat k podílu společníka kmenový list, který je cenným papírem na řad, a to za předpokladu,...

PŘEČÍST CELÝ ČLÁNEK...

Jak se stát soudním znalcem?

V dnešním článku se budeme zabývat otázkou, co je nutné udělat pro to, aby se někdo mohl stát soudním znalcem. Tato otázka je řešena zákonem o znalcích a tlumočnících a vyhláškou č. 37/1967, která jej provádí. V drtivé většině...

PŘEČÍST CELÝ ČLÁNEK...

K výhodám a nevýhodám rozhodčího řízení

V následujících řádcích se pokusím shrnout nejdůležitější aspekty rozhodčího řízení. Zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů (dále jen "ZRŘ"), byla do českého právního řádu zavedena možnost...

PŘEČÍST CELÝ ČLÁNEK...

Jak se bránit v případě porušování či neplnění povinností ze strany jednoho ze společníků s.r.o.?

Tuto situaci zná mnoho lidí, kteří se rozhodli podnikat společně s jiným, a nikoli sami. Sejdou se dva přátelé nebo známí a rozhodnou se investovat svůj čas, majetek a energii do společného projektu. Ze začátku jsou vize budoucnosti zabarveny těmi nejpestřejšími barvami všech druhů,...

PŘEČÍST CELÝ ČLÁNEK...

Naměřili mi alkohol v dechu, jaké jsou následky?

Při řešení případu jednoho našeho klienta jsme se dostali k posuzování následků naměření zbytkového alkoholu, v našem případě dechovou zkouškou. Současné posuzování odpovědnosti za naměřený alkohol při řízení motorového vozidla se posuzuje ve...

PŘEČÍST CELÝ ČLÁNEK...

Průtahy v řízení a jejich řešení

Každý z nás je jistě obeznámen s významem idiomu "udělat s někým rychlý proces". Vzhledem k současnému neutěšenému stavu české justice je dnes tento pojem opravdu spíše pouhou nahodilou součástí osobní konverzace, než jednou z vedoucích zásad činnosti soudů,...

PŘEČÍST CELÝ ČLÁNEK...

Výživné a rodičovská odpovědnost

Pokud soud omezí vaši rodičovskou odpovědnost, neznamená to, že nemusíte platit výživné. Abychom pochopili, jaký je rozdíl mezi výkonem rodičovské odpovědnosti a placením výživného, musíme tyto dva pojmy nejdříve trochu vysvětlit. Co je to rodičovská...

PŘEČÍST CELÝ ČLÁNEK...

Kde nás najdete?

Advokátní kancelář JUDr. Iva Kremplová
Botanická 9, Brno PSČ 602 00

info@ak-kremplova.cz
+420 549 213 630

NAPIŠTE NÁM