O nás

Advokátní kancelář JUDr. Iva Kremplová

Advokátní kancelář JUDr. Ivy Kremplové působí na trhu právních služeb více než 20 let. Díky dlouholeté praxi a týmu specialistů z různých oblastí práva je schopna zacílit i na specifické oblasti právního řádu, jakými jsou například právo stavební, pozemkové, rodinné, trestní, obchodní (fúze, akvizice, zakládání společností, spory mezi obchodními korporacemi a členy statutárních orgánů, spory mezi obchodními korporacemi), právo duševního vlastnictví a jiné specifické právní oblasti.

K zajištění kvalifikované pomoci a řešení problémů je AK JUDr. Ivy Kremplové napojena na externí specialisty z jiných oblastí, jimiž jsou například účetní a daňové kanceláře, jež zajišťují odbornou pomoc v jiných oblastech tak, aby byla klientovi vždy poskytnuta komplexní rada, a řešení daného problému tak proběhlo bez druhotných komplikací.

Kancelář AK JUDr. Iva Kremplová za pomoci svého týmu složeného taktéž z odborných asistentů poskytuje svým klientům komplexní právní pomoc a ochranu jejich zájmů.

JUDr. Iva Kremplová

V roce 1987 promovala s červeným diplomem na právnické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (dnes Masarykově univerzitě) a byl jí přiznán akademický titul JUDr. (doktora práv).

Po studiu na vysoké škole byla přijata na pozici vedoucí právního útvaru Městské správy komunikací v Brně, kde následně pracovala několik let. V roce 1994 byla zapsána do seznamu advokátů České advokátní komory a v témže roce započala svoji soukromou praxi. V současné době je majitelkou zavedené advokátní kanceláře s více než 20letou praxí

Specializuje se především na občanské právo, obchodní právo, rodinné právo a právo trestní.

JUDr. Zdeněk Nečas

Právník se specializací na právo nemovitostí, správní právo, stavební právo

V advokátní kanceláři JUDr. Ivy Kremplové pracuje od roku 1994. Ve své praxi se nejvíce specializuje na právo nemovitostí, správní právo a právo stavební.

Mgr. Bc. John A. Gealfow

Koncipient se specializací občanské, obchodní a autorské právo a všechny právní problémy související s informačními technologiemi

Je studentem dvojího doktorského studia – v oboru Srovnávací právo na École de droit de la Sorbonne v Paříži a v oboru Teorie práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Studoval taktéž na John Marshall Law School v Chicagu. Ve svém volném čase se věnuje neziskové činnosti. Je spoluzakladatelem a současným prezidentem spolku Nugis Finem, který se věnuje inovacím ve vzdělávání a rozvoji právního povědomí České republiky.

Mgr. Matěj Krempl

Koncipient se specializací na korporátní a závazkové právo, a dále ochranu osobních údajů a GDPR

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. V rámci své činnosti se specializuje zejména na právo korporátní a právo závazkové. Současně se taktéž zabývá ochranou osobních údajů. Ve svém volném časně se věnuje práci ve spolku Nugis Finem, ve kterém má na starosti finance spolku.

Mgr. Christian May

Koncipient se specializací na právo obchodních korporací, mezinárodní právo soukromé a kontraktace

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Jeho specializací je zejména právo obchodních korporací, mezinárodní právo soukromé a právo závazkové. Ve své diplomové práci se zabýval mezinárodním insolvenčním řízením. Kromě práce v advokátní kanceláři se věnuje odborné publikační činnosti.

Mgr. Jaroslav Krempl

Koncipient se specializací na pracovní právo a právo občanské

Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Těžištěm jeho zájmu je především pracovní právo a právo občanské. Mimo práce v advokátní kanceláři je vedoucím Nostis – projektu určenému k právnímu vzdělávání široké veřejnosti. Dále se věnuje přednášení o právu na středních školách ve spolupráci se spolkem Nugis Finem, jehož je také členem.

Anna Toporcerová

Odborná asistentka se specializací na občanské právo hmotné a procesní

V současné době je studentkou 3. ročníku Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Specializuje se na občanské právo hmotné a procesní. Zejména se specializuje na oblast závazkového práva. Mimo práce v advokátní kanceláři působí ve spolku Nugis Finem jako organizátorka eventů.

Antonín Čapka

Odborný asistent

V současné době je studentem Právnické fakulty Masarykovy univerzity. V naší advokátní kanceláři pomáhá zejména s přípravou podkladů a zpracováním právních rešerší.

Jitka Chrástová

Asistentka kanceláře

V advokátní kanceláři JUDr. Ivy Kremplové pracuje od roku 1996. Jejím zaměřením je především podpora chodu kanceláře, vedení spisové dokumentace a poskytování podpory klientům při sjednávání schůzek.

Advokátní kancelář
JUDr. Iva Kremplová

info@ak-kremplova.cz
+420 549 213 630

Brno

Botanická 9
602 00 Brno

fake-mez

Ostrava

Grmelova 2107/13b
709 00 Ostrava,
Mariánské Hory

Advokátní kancelář
JUDr. Iva Kremplová

info@ak-kremplova.cz
+420 549 213 630

Brno

Botanická 9, 602 00 Brno

Ostrava

Grmelova 2107/13b, 709 00 Ostrava
Mariánské Hory

Advokátní kancelář JUDr. Iva Kremplová